جوجه‌های نر از ضایعات صنعت تخم‌مرغ هستند چرا که هرگز تخم مرغی تولید نخواهند کرد و نیز اینکه سرعت رشدشان آنقدر کم است که به‌لحاظ اقتصادی و برای تولید گوشت به‌صرفه نیستند.

تخمین زده می‌شود که سالانه 200میلیون جوجه نر، زنده زنده به دستگاه چرخ گوشت انداخته می‌شوند.  این صنعت تخم مرغ است. فیلم مربوط به جوجه کشی ای در استرالیا در سال 2016 است. همانقدر خشونت در تخم‌مرغ و لبنیات هست که در گوشت!

 

                                               فیلمنوشتن دیدگاه