با اطلاع پلیس برزیل از دفن نوزادی در باغچه خانه ای با حفر محل به میزان نیم متر؛ نوزاد را از زیر خاک بیرون آورد که اکنون حال او خوب است. پدر و مادر او می گویند، گمان می کردند او مرده است که دفنش کردند!

                                                 فیلم  

 

 

اتفاقات    عجیب        جهان     اخبار       حوادث     برزیل     زنده به گور     نوزاد

 

 نوشتن دیدگاه