صحنه قتل اهورا +عکس | صحنه جنایت قتل و تجاوز ناپدری به اهورا ساعتی پیش با حضور ماموران نیروی انتظامی و پدر اهورا بازسازی شد. قاتل اهورا پس از بازسازی صحنه جرم به زندان منتقل شد. حضور قاتل اهورا در محل قتل و تجاوز به کودک 2 ساله در رشت، موحب خشم مردم شد. همسایگان خانه اهورا، به خودروی حامل قاتل اهورا حمله کردند

صحنه قتل اهورا +عکس | صحنه جنایت قتل و تجاوز ناپدری به اهورا ساعتی پیش با حضور ماموران نیروی انتظامی و پدر اهورا بازسازی شد. قاتل اهورا پس از بازسازی صحنه جرم به زندان منتقل شد. حضور قاتل اهورا در محل قتل و تجاوز به کودک 2 ساله در رشت، موحب خشم مردم شد. همسایگان خانه اهورا، به خودروی حامل قاتل اهورا حمله کردند...قاتل اهورا پیش از ظهر امروز در محل جنایت درخیابانی لاکانی رشت حاضر شده و پس از بازسازی صحنه جنایت روانه زندان شد..

در بازسای صحنه جرم اهالی محله به متهم ناسزا گفته و به خودروی حامل متهم حمله کردند


پس از خروج قاتل اهورا که با ابراز انزجاف تنفر مردم و ساکنین ساختمان همراه بود پدر اهورای 2.5 ساله با حضور در محل جنایت حضور جلوی دوربین برنامه شوک قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشتن دیدگاه