یک اتوبوس از تهران راهی ایلام و اتوبوسی دیگر از اهواز راهی کرمانشاه بود که در شهرستان اسلام آباد غرب، با یکدیگر به صورت شاخ به شاخ برخورد کردند. این حادثه، مرگ 7 تن و مجروحیت 31 تن را در پی داشت.

                               فیلم

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه