بیمارستان شهید رجایی گچساران واژگونی مینی‌بوس رئیس بیمارستان شهید رجایی نفت و گاز پربیننده‌ترین خبرعدالت خواهان گلستان پایگاه خبری عدالتخواهان گلستان ما استانداری گلستان عدالت خواهی عدالت خواهان دانشجوایان عدالت خواه عدالتخواهان گچساران پرشین خودرو دوگنبدان دیلم بی‌بی حکیمه محسن حیدرپور انتقال به بیمارستان شرکت ملی حفاری شهرستان دیلم صحنه تصادف تحت درمان حال عمومی

پایگاه عدالت خواهان" رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران از افزایش فوتی‌های واژگونی مینی‌بوس کارکنان نفت و گاز گچساران به 3 نفر خبر داد.

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"ایسنا، محسن حیدرپور افزود: طی این حادثه دو نفر در صحنه تصادف فوت کرد و یک نفر دیگر حین انتقال به بیمارستان شهید رجایی گچساران فوت کردند.

وی اظهارکرد: هم اکنون 6 مصدوم در بیمارستان شهید رجایی تحت درمان هستند که حال عمومی آنها رو به بهبود است.

رئیس بیمارستان شهید رجایی گچساران اضافه کرد: 8 مصدوم نیز به بیمارستان شهرستان دیلم منتقل شدند.

یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران شرکت ملی حفاری حدود ساعت 19 یکشنبه شب 19 فروردین در محور دوگنبدان به بی بی حکیمه دچار سانحه شد که در پی این حادثه از 17 نفر سرنشین سه تن کشته و 14 نفر مصدوم شدند.

 

-------------------------------

 بیمارستان شهید رجایی گچساران واژگونی مینی‌بوس رئیس بیمارستان شهید رجایی نفت و گاز پربیننده‌ترین خبرعدالت خواهان گلستان پایگاه خبری عدالتخواهان گلستان ما استانداری گلستان عدالت خواهی عدالت خواهان دانشجوایان عدالت خواه عدالتخواهان گچساران پرشین خودرو دوگنبدان دیلم بی‌بی حکیمه محسن حیدرپور انتقال به بیمارستان شرکت ملی حفاری شهرستان دیلم صحنه تصادف تحت درمان حال عمومی 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه